Ceník

Cena za poskytované služby se stanovuje smluvně po vzájemné dohodě s ohledem na rozsah požadovaných služeb

Pro orientaci a kalkulaci lze vycházet z následujících cen:

Paušální (souhrnná) cena po dohodě s klientem podle rozsahu a náročnosti účetních případů a daňové evidence
Za položku (jednotlivý zápis v deníku)

v daňové evidenci 15 Kč
v účetních agendách 20 Kč

Vedení daňové evidence od 500 Kč
Vedení účetnictví od 1000 Kč
Daňové přiznání

pro FO od 1000 Kč
pro PO od 2000 Kč
ostatní daně 500 Kč

Poradenství a konzultace od 350 Kč za započatou hodinu
Outsorcing, účetní hotline a hotmail po dohodě s klientem dle požadovaných služeb
Rekonstrukce účetnictví a daňové agendy po dohodě s klientem dle požadovaných služeb
Příprava a zajištění auditu a daňové kontroly po dohodě s klientem dle požadovaných služeb