Daňová evidence

V oblasti daňové evidence nabízíme:

  • Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů včetně povinných příloh a přehledů pro OSSZ a ZP
  • Zpracování daňového přiznání k DPH případně: souhrnného hlášení; evidence přenesené daňové povinnosti
  • Zpracování ostatních daní např. daně silniční apod.
  • Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  • Zastupování na úřadech
  • Daňové poradenství
  • Veškeré tiskové výstupy, přehledy hospodaření pravidelně nebo dle požadavku zákazníka

Daňovou evidenci zpracováváme v průběhu celého roku dle dodaných podkladů klientem a v souladu s příslušnými zákony.