Mzdy

V oblasti mzdové agendy nabízíme:

  • Kompletní zpracování mezd včetně výplatních lístků
  • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců na ZP a OSSZ včetně měsíčních přehledů
  • Zpracování mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • Přípravu příkazů k úhradě (mezd, daní z příjmu, zdravotního a zákonného pojištění, sociálního zabezpečení)
  • Měsíční rekapitulaci mezd, sociálního a zdravotního pojištění
  • Roční zúčtování daně z příjmů a daně vybírané srážkou včetně vypracování formuláře podle požadavků FÚ
  • Přípravu podkladů pro kontroly
  • Zastoupení při kontrole na OSSZ a ZP