Outsourcing

Outsourcing poskytujeme

především formou e-outsourcingu, což představuje prakticky neomezený přístup klienta ke svým účetním aplikacím prostřednictvím internetového připojení a aktivní zapojení do účetního procesu. Naši odborní pracovníci pod vedením daňového poradce poskytují kompletní účetní servis v problematice:

Zpracování účetnictví:

  • kontrola náležitostí prvotních dokladů
  • účetní likvidace dokladů
  • roční uzávěrka

Kontrola účetnictví:

  • kontrola dokladů, účtování a zůstatků položek účetních výkazů
  • identifikace problémů a jejich řešení s klientem
  • kontrola výstupů z účetnictví (rozvaha, výsledovka, saldokonto, pohledávky a závazky, záznamní povinnosti k DPH)

Zpracování přiznání DPH případně souhrnného hlášení; evidence přenesené daňové povinnosti

Příprava a aktualizace vnitropodnikových směrnic klienta

Kontrola účetnictví a účetní agendy zpracovávané klientem

Reporting podle požadavků klienta