Účetnictví

V oblasti vedení účetní agendy nabízíme:

 • Vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a účetních standardů
 • Možnost zpracování účetnictví v členění po střediscích nebo zakázek
 • Sestavování měsíčních uzávěrek, obratových předvah a analytické evidence
 • Zpracování přiznání k DPH případně souhrnného hlášení, evidence přenesené daňové povinnosti
 • Zpracování roční účetní uzávěrky a vytvoření podkladů pro přiznání k daním z příjmu
 • Vedení přehledu o přijatých a vydaných fakturách, sledování saldokonta, evidence úhrad, evidence nezaplacených faktur, tisk příkazů k úhradě dle požadavků zákazníka
 • Vedení karet časového rozlišení a rezerv
 • Evidence majetku včetně odpisů
 • Účetní poradenství
 • Příprava podkladů ke kontrole
 • Zastupování na úřadech

Účetnictví zpracováváme v průběhu celého roku podle dodaných podkladů klientem a v souladu s příslušnými zákony. Veškeré tiskové výstupy, přehledy hospodaření pravidelně nebo dle požadavku zákazníka v datových souborech formátu xls nebo pdf.